Het Gijs van Wijnbergen fonds is opgericht na het overlijden van Gijs. 
Gijs was iemand die zorg voor anderen had.
Hij stimuleerde mensen om zich te ontwikkelen en te groeien.
Na zijn overlijden wilden anderen deze eigenschap laten voort bestaan.

De doelstelling is als volgt geformuleerd:    

"Het helpen groeien en ontwikkelen van individuen en groepen die in hun huidige situatie beperkt worden in hun mogelijkheden.
Het Gijs van Wijnbergen Fonds streeft er hierbij naar om met haar steun een wezenlijk verschil te maken door steun te geven met een blijvende waarde voor de betrokkenen. De steun heeft een duidelijke start en einde."

Deze doelstelling wordt uitgevoerd door bestuurlijk te beschouwen en beslissen op welke wijze de fondsen worden aangewend.
Door anderen over het fonds te vertellen en mogelijk hen te enthousiasmeren bij te dragen.
Door controle te behouden op de gegeven steun. 
     
Het Gijs van Wijnbergen fonds heeft een anbi status

  

foto Gijs
met de leeuw
logo

                Gijs van Wijnbergen fonds